Code 95: deadline voor nascholing beroepschauffeurs nadert

De (nascholings)tijd begint te dringen voor Nederlandse beroepschauffeurs. Buschauffeurs hebben nog maar enkele maanden de tijd om aan de eisen van Code 95 (35 nascholingsuren in vijf jaar) te voldoen. Bestuurders die de gestelde einddatum niet halen, mogen hun beroep (tijdelijk) niet meer uitoefenen. Voor chauffeurs die vóór 1 juli 1955 geboren zijn, gelden nieuwe speciale regels.

Rijbewijs C en D

Alle houders van een rijbewijs C, dat is afgegeven vóór 10 september 2009, hebben in hun eerste periode van verplichte nascholing geen vijf, maar zeven jaar de tijd om aan alle eisen te voldoen. Dat betekent voor vrachtwagenchauffeurs dat ze uiterlijk 10 september 2016 een geldige code vakbekwaamheid op hun rijbewijs moeten hebben. Deze is exact vijf jaar geldig.

Ook houders van een rijbewijs D, dat is afgegeven voor 10 september 2008, krijgen zeven jaar de tijd om hun nascholingsuren te volgen. Dat betekent dat buschauffeurs uiterlijk 10 september 2015 een geldige code vakbekwaamheid op hun rijbewijs moeten hebben. Deze geldt dan tot 10 september 2020.

Wij adviseren alle chauffeurs om hun nascholingsuren zo snel mogelijk in te plannen. Als iedereen tot het laatste moment wacht, kunnen er problemen ontstaan.

Tijdelijk buitenspel

Bestuurders die er niet in slagen om aan de verplichte nascholingseisen te voldoen, mogen hun vak tijdelijk niet meer uitoefenen. Pas als alle nascholingsuren zijn gevolgd, kunnen beroepschauffeurs weer plaatsnemen achter het stuur.
Vrijstelling vervalt voor chauffeurs die voor 1 juli 1955 geboren zijn

Het Ministerie van Infrastrustuur en Milieu heeft bekendgemaakt dat de vrijstelling voor Code 95 definitief komt te vervallen voor chauffeurs die vóór 1 juli 1955 geboren zijn. Elke bestuurder die de code nog niet op zijn rijbewijs heeft staan, moet alsnog aan de wettelijke nascholingsverplichting van 35 uur voldoen.

Chauffeurs in deze leeftijdsgroep kunnen tijdelijk nog onder deze regeling uit door hun rijbewijs te verlengen voordat de definitieve wijziging wordt doorgevoerd. Ze moeten dan wel vóór 1 maart 2015 een Eigen Verklaring hebben ingediend bij het CBR (en dus ook de medische keuring hebben ondergaan). Bestuurders die aan deze voorwaarden voldoen, worden volgens het huidige recht behandeld. Ze krijgen de Code 95 bijgeschreven met dezelfde einddatum als het nieuwe rijbewijs. Wel moeten ze de komende vijf jaar aan de wettelijke verplichting van 35 nascholingsuren voldoen.

Praktijktraining

Chauffeurs kunnen zelf een keuze maken uit verschillende cursussen; de enige voorwaarde is dat van de 35 uur minimaal één dag (7 uur) uit praktijktraining bestaat. Alleen cursussen met een V- of een W-code tellen mee voor de vereiste 7 uur praktijktraining.